3C Bilişim Hizmet Sözleşmesi

Bizimle çalışmaya karar verdiğinizde hem sizin hem de firmamızın çıkarlarını koruyacak şekilde hazırlanmış olan sözleşmemiz iki nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca kaşe ve imza altına alınacaktır.